2011 Hommage aan mijn vroegere woonplaats Vlissingen

Het moest er een keer van komen dat ik een verhaaltje maakte waarin Vlissingen voorkwam, de stad waar ik van 1957 tot 1974 heb gewoond. Het jaarlijkse festival Film by the Sea vormde een mooie aanleiding, ik had eindelijk de kans er een keer heen te gaan. Het aardige is dat bedenker en artistiek directeur Leo Hannewijk  en ik  in ieder geval één jaar met elkaar in de klas hebben gezeten op de Christelijke Scholengemeenschap voor Walcheren in Middelburg en er bovendien een familieband is, via onze grootouders. Hoezo klef, gewoon terechte aandacht voor een in velerlei opzichten bijzonder leuk festival dat veel bezoekers verdient.
Terwijl we in Vlissingen van ons op de boulevard gelegen hotel richting galapremière van Film by the Sea 2011 wandelen, breekt na een dag van somberte de zon door. Aardig is dat tegelijk met ons regisseur André van Duren (De Bende van Oss, première een week later in Utrecht) en partner eveneens die wandeling maken en we elkaar op de foto zetten.
Foto: André van Duren dus.